6. ژوئن 2020

کمک

آیا می خواهید به ما کمک کنید تا غذا را از نابودی نجات داده و برای افراد گرسنه غذا فراهم کنیم؟

بعد از صمیم قلب از شما تشکر می کنیم!

راه های متعددی برای کمک مالی به ما وجود دارد.

توسط بانک به حساب اهدایی ما:
انجمن SocialShop
بانک پس انداز بانک Erste
AT95 2011 1842 1372 2100

ترجيح ميدي روش متفاوتي رو ترجيح ميدي؟ در اینجا برخی از گزینه های بیشتر!

PayPal

پاتریون
تبدیل به یک حامی!