1. децембра 2020

SDG – SocialShop

Živa održivost u SocialShop-u – radimo neumorno i svakodnevno na boljem svetu i doprinosimo ciljevima održivog razvoja

CiljeviSDG-lista agende održivog razvoja za 2030.
"Na samitu Ujedinjenih nacija (UN) na visokom nivou od 25. do 27. septembra 2015. godine, usvojena je Agenda održivog razvoja za 2030. godinu pod naslovom "Transformacija našeg sveta: Agenda održivog razvoja za 2030. godinu". Svih 193 države članice Ujedinjenih nacija obavezuju se da će raditi na implementaciji Agende za 2030. godinu sa svojih 17 Ciljeva održivog razvoja (SDG) na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou do 2030.

Agenda za 2030. godinu je privremena kulminacija međunarodne debate o održivom ekonomskom, socijalnom i ekološkom razvoju koja postoji već neko vreme. Agenda za 2030. godinu je novina zbog svoje univerzalne validnosti i holističkog pristupa razvoju, koji podjednako uzima u obzir tri dimenzije ekonomije, socijalnih pitanja i ekologije, istovremeno pozivajući na poštovanje ljudskih prava, vladavinu prava, dobro upravljanje, mir i bezbednost.

Odlukom Saveta ministara od 12. januara 2016. sva federalna ministarstva imala su mandat da sprovedu "Agendu 2030" na koherentan način. U martu 2017. godine pripremljena je i objavljena prva prezentacija u međuministarskoj radnoj grupi "Implementacija Agende održivog razvoja za 2030. godinu", u kojoj sva federalna ministarstva predstavljaju zvanični rukovodioci SDG- a, pod predsedavanjem Federalne kancelarke i Federalnog ministarstva za Evropu, integracije i spoljne poslove".

Izvor: www.bundeskanzleramt.gv.at

Mi radimo svoj deo posla da ostvarimo ciljeve

Kroz svoje dobrotvorne aktivnosti, Udruženje socialShop doprinosi ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija (SDG). Aktivno preuzimamo odgovornost da održimo svet održivim i podnošljivim za našu decu i buduće generacije.

Naša filozofija
Pored pružanja pomoći u situacijama pogođenim siromaštvom ili rizikom od siromaštva, važan deo rada Udruženja socijalne zaštite je podizanje svesti kod stanovništva, postavljanjem inicijativa i izražavanjem mišljenja o društveno-političkim, ekonomskim i ekološkim pitanjima. Socijalna prodavnica daje važan doprinos zdravlju, bezbednosti i solidarnosti u Austriji. Ovi rezultati predstavljeni su i u studiji koju je naručio Bečki univerzitet za ekonomiju i biznis, a koju je sproveo Mag.Dr Kristijan Šober i MSc. Constanze Beeck,MSc, gde je analiziran socijalni povratak investicija institucija kao što je naša.

Jedan od rezultata studije:
"Uloženi evro donosi dodatnu vrednost od oko osam evra za društvo."

"Socijalna tržišta omogućavaju kupcima da kupuju raznovrsnije proizvode, isprobaju nove proizvode i odu u supermarket gde obično mogu sebi da priušte sve." To dovodi do: "Finansijska ušteda, bolji kvalitet života, psihološko olakšanje".

Kliknite ovde za studiju

Misija
Veran našem motou "Spasavanje života od tona", mi to vidimo kao naš zadatak da sačuvamo hranu koja je još uvek upotrebljiva od uništenja. Bilo da je preterano ili pogrešno proizvedena, pokvarena roba, sezonska roba, ili je lako istekla, ali i dalje jestiva, hrana. Socijalna prodavnica pruža direktnu pomoć – obezbeđivanjem hrane drugim dobrotvornim organizacijama i direktno je distribuirajući onima kojima je potrebna u svojim poslovnicama. Preuzimamo odgovornost za naše bližnje – bez obzira na njihove godine, pol, etničku pripadnost, veru ili verovanje. Našu društvenu odgovornost shvatamo ozbiljno, pokazujemo inicijativu i u potpunosti podržavamo sve one kojima je potrebna naša pomoć.

Vrednosti
Kroz aktivno delovanje, inovativna rešenja problema koji nastaju, uvažavajući rukovanje i čvrstu volju da održimo i poboljšamo kvalitet života naših bližnjih ljudskih bića, svakodnevno preuzimamo odgovornost i pokazujemo da stvari mogu da se urade drugačije.

Kratak pregled ciljeva SDG-a koji treba da se ostvare aktivnostima socijalne prodavnice:

1. Okončanje siromaštva – okončanje siromaštva u svim oblicima i svuda
2. Obezbeđivanje ishrane – okončanje gladi, postizanje sigurnosti hrane i bolja ishrana, i promovisanje održive poljoprivrede
3. Zdrav život za sve – obezbedite zdrav život svim ljudima svih uzrasta i promovišite njihovo blagostanje
6. Voda i sanitarije za sve – obezbeđivanje dostupnosti i održivog upravljanja vodom i sanitarijama za sve
11. Održivi gradovi i naselja – čine gradove i naselja inkluzivnim, bezbednim, otpornim i održivim
12. Održiva potrošnja i načini proizvodnje – obezbeđivanje održive potrošnje i obrazaca proizvodnje
13. Preduzmite hitnu akciju u borbi protiv klimatskih promena i njenih efekata
14. Očuvanje i održivo korišćenje okeana, mora i morskih resursa
15. Zaštita zemljišnog ekosistema – zaštita, obnavljanje i promovisanje održive upotrebe kopnenih ekosistema, održivo upravljanje šumama, borba protiv dezertifikacije, okončanje i obrnuta degradacija zemljišta i okončanje gubitka biodiverziteta
16. Mir, pravda i jake institucije. Promovisanje mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj, obezbeđivanje pristupa pravdi za sve i izgradnju efikasnih, odgovornih i inkluzivnih institucija na svim nivoima
17. Jačanje sredstava za implementaciju i globalno partnerstvo – jačanje sredstava za implementaciju i revitalizacija globalnog partnerstva za održivi razvoj