1. Aralık 2020

SDG – SocialShop

SocialShop'ta sürdürülebilirlik yaşamak – daha iyi bir dünyada yorulmadan ve her gün çalışıyoruz ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katSDG Listesikıda bulunuyoruz

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi Hedefleri
"25-27 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılan üst düzey Birleşmiş Milletler (BM) zirvesinde, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi "Dünyamızın Dönüşümü: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi" başlığı altında kabul edildi. Birleşmiş Milletler'in 193 Üye Devleti'nin tümü, 2030 yılına kadar ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG) ile 2030 Gündemi'nin uygulanması için çalışmayı taahhüt eder.

2030 Gündemi, bir süredir devam eden sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınma konulu uluslararası bir tartışmanın geçici doruk noktasıdır. 2030 Gündemi, evrensel geçerliliği ve ekonominin, sosyal ilişkilerin ve ekolojinin üç boyutunu eşit şekilde hesaba katan, aynı zamanda insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü, iyi yönetim, barış ve güvenlik çağrısında bulunan bütünsel kalkınma yaklaşımı nedeniyle bir yeniliktir.

Bakanlar Kurulu'nun 12 Ocak 2016 tarihli kararı ile tüm federal bakanlıklara "Gündem 2030"u tutarlı bir şekilde uygulamak la görevlendirildi. Mart 2017'de, tüm federal bakanlıkların Federal Başbakanlık ve Federal Avrupa, Entegrasyon ve Dışişleri Bakanlığı başkanlığında resmi SDG yöneticileri tarafından temsil edildiği bakanlar arası çalışma grubunda "Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin Uygulanması" başlıklı ilk sunum hazırlandı ve yayınlandı.

Kaynak: www.bundeskanzleramt.gv.at

Hedeflere ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz.

SocialShop Derneği, hayır sever faaliyetleri sayesinde Birleşmiş Milletler'in (SDG) Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin başarıya uymasını sağlamaktadır. Dünya'yı çocuklarımız ve gelecek nesiller için yaşanabilir ve yaşanabilir tutmak için aktif olarak sorumluluk alıyoruz.

Felsefemiz
SocialShop Derneği'nin çalışmalarının önemli bir bölümü, yoksulluktan veya yoksulluk riski altında olan durumlarda yardım sağlamanın yanı sıra, inisiyatifler oluşturarak ve sosyo-politik, ekonomik ve çevresel konularda görüşlerini ifade ederek halk arasında farkındalığı artırmaktır. Social Shop Avusturya'da sağlık, güvenlik ve dayanışmaya önemli bir katkı sağlar. Bu sonuçlar, Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesi tarafından yaptırılan ve Mag tarafından yürütülen bir çalışmada da sunulmuştur.Dr. Christian Schober ve MSc. Constanze Beeck, MSc, bizim gibi kurumların yatırım sosyal getirisi analiz edilmiştir.

Çalışmanın sonuçlarından biri:
"Yatırım yapılan bir avro toplum için yaklaşık sekiz avroluk katma değer getiriyor."

"Sosyal pazarlar müşterilerin daha çeşitli ürünler satın almak için izin, yeni ürünler denemek ve genellikle her şeyi göze bir süpermarkete gitmek." Bu yol açar: "Finansal tasarruf, daha iyi yaşam kalitesi, psikolojik rahatlama".

Çalışma için tıklayınız

Görev
"Tondan hayat kurtarmak" sloganımıza sadık kaldığımız için, bunu hala yıkımdan kurtarılabilen yiyecekleri kurtarmak görevimiz olarak görüyoruz. İster aşırı veya yanlış üretilen, kırık mallar, mevsimlik mallar, ya da kolayca süresi dolmuş ama yine de yenilebilir, gıda. Social Shop, diğer hayır kurumlarına yiyecek sağlayarak ve şubelerinde doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtarak doğrudan yardım sağlar. Yaşları, cinsiyetleri, etnik kökenleri, dinleri veya inançları ne olursa olsun, insan dostlarımızın sorumluluğunu alıyoruz. Sosyal sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz, inisiyatif gösteriyoruz ve yardımımıza ihtiyacı olan herkesi tam olarak destekliyoruz.

Değer
Ortaya çıkan sorunlara aktif eylem, yenilikçi çözümler, saygılı kullanım ve insan dostlarımızın yaşam kalitesini korumak ve iyileştirmek için bir firma iradesi ile her gün sorumluluk alıyoruz ve işlerin farklı şekilde yapılabileceğini gösteriyoruz.

Sosyal mağazanın faaliyetleri ile ulaşılacak SDG hedeflerine kısa bir genel bakış:

1. Yoksulluğu Sona Erdirmek – Yoksulluğu Her Türlü ve Her Yerde Sona Erdirmek
2. Beslenmenin sağlanması – açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve daha iyi beslenmenin sağlanması ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesi
3. Herkes için sağlıklı bir yaşam – her yaştan tüm insanlar için sağlıklı bir yaşam sağlamak ve onların refahını teşvik
6. Herkes için su ve sanitasyon – herkes için su ve sanitasyon un kullanılabilirliğini ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak
11. Sürdürülebilir şehirler ve yerleşimler – şehirleri ve yerleşimleri kapsayıcı, güvenli, esnek ve sürdürülebilir hale getirmek
12. Sürdürülebilir tüketim ve üretim yöntemleri – sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarını sağlamak
13. İklim değişikliği ve etkileriyle mücadele etmek için derhal harekete geçin
14. Okyanusların, denizlerin ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı
15. Arazi ekosistemlerinin korunması – arazi ekosistemlerinin sürdürülebilir kullanımını korumak, geri getirmeve teşvik etmek, ormanları sürdürülebilir bir şekilde yönetmek, çölleşmeyle mücadele, toprak bozulmasını sona erdirme ve biyolojik çeşitlilik kaybını sona erdirme
16. Barış, adalet ve güçlü kurumlar. Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumları teşvik etmek, herkes için adalete erişim sağlamak ve her düzeyde verimli, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar inşa etmek
17. Uygulama fonlarının ve küresel ortaklığın güçlendirilmesi – uygulama fonlarının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın yeniden canlandırılması